Natural disasters and insurance
Due to the recent spate of earthquakes in Reykjanes and the capital area, and the possibility of a volcanic eruption near Keilir, we would like to provide the following information.
As 2022 comes to a close
We wish you a happy New Year. Here you can find information about our opening hours during the holidays.
Happy New Year
We wish you a happy New Year. Here you can find information about our opening hours during the holidays.
Opening hours during the holidays
We wish you a happy holiday season and a happy new year. Here you can find information about our opening hours during the holidays.
Klęski żywiołowe i ubezpieczenia
W związku z falą trzęsień ziemi w okolicach Reykjanes i stolicy oraz możliwością wybuchu wulkanu w pobliżu Keilir przekazujemy następujące informacje.